Dokumenty do pobrania


W celu dopełnienia  formalności  dotyczącej nauki pływania prosimy o zapoznanie się z :

Warunkami uczestnictwa w roku szkolnym 2019/2020

Warunki uczestnictwa w zajęciach z pływania w roku szkolnym 2019/2020

WARUNKI UCZESTNICTWA w nauce pływania 2019/2020

oraz o pobranie, wydrukowanie i podpisanie Umowy -zgłoszenia na rok 2019/2020 i przekazania do osoby prowadzącej zajęcia

Umowa zgłoszenie na zajęcia z pływania w roku szkolnym 2019/2020

Zpoważaniem

Bartłomiej Jurek