Jak nauczyć się pływać?


Nieodzownym elementem  nauki pływania jest oswojenie się ze środowiskiem wodnym. W tym, tak ważnym pierwszym etapie szczególną uwagę należy zwrócić na stopniowe zanurzanie się dziecka lub dorosłego w wodzie, aż do całkowitego zanurzenia głowy.

nauka001 nauka002nauka003

Kolejnym etapem w procesie nauczania są ćwiczenia wypornościowe. Staramy się położyć na wodzie w pozycji na brzuchu lub na plecach, tak aby siła wyporu wody unosiła nas na powierzchni.

nauka004 nauka005 nauka006

Po opanowaniu tych ćwiczeń przechodzimy do głównej części nauczania.
Pierwszą techniką, od której  zaczynamy jest styl grzbietowy , gdyż w pozycji na plecach twarz pływaka znajduje się nad lustrem wody  i nie mamy  żadnych trudności związanych z oddychaniem.

Zaczniemy od szybowań:

  1. nauka007W pozycji na plecach, z ramionami wyprostowanymi nad głową kładziemy się na wodzie, a nogami za pomocą energicznego wyprostu w stawach kolanowych , odpychamy się od ściany, tak aby w poślizgu, bez dodatkowych ruchów napędowych poszybować  jak najdalej aż do zatrzymania.W następnym etapie uczymy się pracy nóg.
  2. Jak w ćwiczeniu nr 1, po odepchnięciu uruchamiamy nogi tak, aby swobodnie przepłynąć  jedną długość basenu. Zwracamy oczywiście uwagę na prawidłową prace nóg, opisaną w stylach pływackich. Ćwiczenie to możemy urozmaicić poprzez chwyt deski  w pozycji nad głową lub trzymaną przy klatce piersiowej.Następnie przechodzimy do nauki pracy ramion, przy jednoczesnej pracy nóg.
  3. nauka008nauka009Jak w ćwiczeniu nr 2, z deską trzymaną oburącz nad głową pracujemy raz jednym ,raz drugim ramieniem, tak aby ramię po zakończonym cyklu ponownie chwyciło deskę w pozycji wyjściowej.nauka010W dalszej fazie staramy się wykonywać to ćwiczenie bez deski (praca ramion opisana w stylach pływackich).
  4. nauka011W tym ćwiczeniu już bez deski płyniemy finalnie pełną techniką (na grzbiecie).

Po dostatecznym opanowaniu stylu grzbietowego następną techniką , którą z reguły zajmują się instruktorzy jest kraul.

Oto szereg ćwiczeń ułożonych zgodnie z metodą stopniowania trudności, po których średnio-zaawansowany uczeń powinien opanować powyższą technikę.