Regulamin XXI Memoriału „ZAWORA”


REGULAMIN XXI MISTRZOSTW W PŁYWANIU AMATORÓW

MEMORIAŁ ?ZAWORA?

1.Organizatorzy: Zgiersko-Łęczyckie WOPR, Zgierskie TKKF, MOSiR w Zgierzu., MUKS w Zgierzu, Szkoła Pływania im”ZAWORA”

2.Zawody odbędą się na basenie MOSiR w Zgierzu przy ul. Leśmiana 1 w dn 26.04.2014 r. (sobota).

godz.9.00-10.00 – przedszkola, klasy I-III szkół podstawowych

godz.10.00-10.30 ? uroczyste otwarcie imprezy, wręczenie nagród, konkurencja ratownicza

godz. 10.45-11.00- eliminacje biegu memoriałowego ( w przypadku więcej niż 18 zgłoszonych zawodników)

godz. 11.00 ? finały przedszkolaków oraz klas I-III szkół podstawowych

godz.11.15-14.00 ? klasy IV-VI szkół podstawowych, gimnazja, szkoły średnie, dorośli, open, sztafeta rodzinna.

3.Celem zawodów jest popularyzacja pływania na terenie powiatów zgierskiego i łęczyckiego (prawo startu posiadają mieszkańcy powiatów zgierskiego i łęczyckiego, uczniowie i studenci szkół z terenu powiatów zgierskiego i łęczyckiego nie będący mieszkańcami tych powiatów oraz pracownicy basenów i kąpielisk z terenu powiatów zgierskiego i łęczyckiego nie będący mieszkańcami tych powiatów).

Z uwagi na amatorski charakter zawodów w konkurencjach amatorskich na 50 m nie mają prawa startu zawodnicy posiadający aktualną licencję PZP ( nie dotyczy ?masterów?)

4. Prawo startu posiadają także goście zaproszeni przez organizatorów.

5.konkurencje dla kobiet i mężczyzn:

25 m ? amatorzy

rocznik 2007 i młodsi (przedszkolaki) ? styl dowolny (dowolny sposób płynięcia, dopuszcza się wykorzystanie elementów wypornościowych)

rocznik 2006-2004 (klasy młodsze tj. I-III szkół podstawowych) ? styl dowolny

50 m ? amatorzy

rocznik 2003-2001 (klasy starsze tj. IV-VI szkół podstawowych) ? styl dowolny, klasyczny, grzbietowy, styl motylkowy

rocznik 2000-98 (gimnazja) – styl dowolny, klasyczny, grzbietowy , styl motylkowy

rocznik 97-90 (kategoria?O?, w tym szkoły średnie) – styl dowolny, klasyczny, grzbietowy, styl motylkowy

rocznik 89-85 ?(kategoria A) styl dowolny, klasyczny, grzbietowy, styl motylkowy

rocznik 84-80 ?(kategoria B) styl dowolny, klasyczny, grzbietowy , styl motylkowy

dalej kategorie C,D,E itd. (co 5 lat) zgodnie z systemem pływania ?masters?

W kategoriach oznaczonych jako A, B, C itd. klasyfikacja odbywa się w przypadku startu co najmniej 3 zawodników w danym stylu. W przypadku mniejszej liczby startujących, zawodnicy z tej kategorii sklasyfikowani są z kategorią młodszą (dopuszcza się łączenie tylko dwóch kategorii sąsiednich)

OPEN? ? zawodnicy PZP i amatorzy

100 m bieg memoriałowy kobiet ? styl zmienny

100 m bieg memoriałowy mężczyzn ? styl zmienny

konkurencja ratownicza ?100 m ratowanie manekina w płetwach (50 m w płetwach do zatopionego manekina (manekin na dnie), wyciągnięcie manekina i holowanie dowolnym sposobem 50 m do miejsca startu)

5. Sztafeta rodzinna rozgrywana będzie na dystansie 4 x 25 stylem dowolnym dopuszcza się, aby jeden z członków sztafety płynął dwa razy, ale nie z rzędu (2 rodziców plus 2 dzieci, 1 rodzic plus 2 dzieci, 2 rodziców plus 1 dziecko).

6 We  konkurencjach przedszkolaków oraz klas I-III powyżej 18 uczestników będą rozgrywane eliminacje, które wyłonią szeiściu czołowych zawodników, którzy rywalizować będą w finale.

7.Zawodnicy mogą startować w dwóch konkurencjach amatorskich i sztafecie rodzinnej oraz dodatkowo w konkurencjach memoriałowych i konkurencji ratowniczej.

8.W poszczególnych konkurencjach będą przyznawane dyplomy i medale. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnika oraz pamiątkową koszulkę z logo zawodów.

9.Wpisowe do wzięcia udziału w zawodach wynosi 10 zł dla uczących się i 15 zł dla pozostałych.

Wpłaty można dokonywać osobiście na pływalniach wymienionych w pkt 9 lub na konto Zgierskiego TKKF Bank Spółdzielczy Filia Zgierz 73 8783 0004 0016 1844 2001 0001

10.Zgłoszenia w nieprzekraczjącym  terminie 14 -23 kwiecień 2014,  należy składać osobiście z dokumentem tożsamości u ratowników:

– basen ?Olimpijczyk? w Aleksandrowie przy ul. Bankowej,

– basen ?Wodnik? w Ozorkowie przy ul. Lotniczej,

– basen ZGK iM w Zgierzu przy ul Łęczyckiej,

– basen MOSiR w Zgierzu przy ul Leśmiana.

lub w formie elektronicznej na : bartekjurek@hotmail.com lub biuro@plywanie.lodz.pl

Nie zostaną dopuszczeni do startu zawodnicy, którzy nie uiścili wpisowego oraz zgłoszeni po terminie.

11.Wstęp na pływalnię dla zawodników tylko za okazaniem dokumentu tożsamości (dowód osobisty, leg. szkolna, leg. ratownicza).

12. Konkurencje w kategoriach wiekowych począwszy od klas starszych szkół podstawowych zgodnie z przepisami FINA i ILS .Wejście do przebieralni oraz na halę basenową wg. ustalonego rozkładu godzinowego. Uczestniczy zawodów aktualnie nie startujący (przygotowujący się) oczekują na trybunie.

13.Organizatorzy zapewniają obsługę techniczną, ubezpieczenie zawodników na czas zawodów, zabezpieczenie opieki medycznej.

14.Za rzeczy zagubione podczas trwania imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

15.Decyzje w sprawach nie objętych regulaminem podejmuje komitet organizacyjny.