Listy Startowe XXII Memoriału „ZAWORA”


W celu zapoznania się z listą startową XXII Memoriału „ZAWORA”

Prosimy o pobranie poniższego linku.

Jednocześnie wyjaśniamy, że widniejące na listach startowych daty urodzenia zostaly wygenerowane automatycznie przez system zgłoszeń.

Przy kwalifikowaniu zawodnika do poszczególnych kategorii wiekowych system wskazuje górną datę graniczną kategorii

jako datę urodzenia.

 Czas poszczególnych konkurencji podany jest tylko orientacyjnie i może ulec zmianie.

Lista startowa XXII Memoriału ZAWORA