Regulamin XXIII Memoriału „ZAWORA”


REGULAMIN XXIII MISTRZOSTW W PŁYWANIU AMATORÓW

MEMORIAŁ ?ZAWORA?

1.Organizatorzy: Zgiersko-Łęczyckie WOPR, Zgierskie TKKF, MOSiR w Zgierzu., MUKS w Zgierzu, Szkoła Pływania im”ZAWORA”

2.Zawody odbędą się na basenie MOSiR w Zgierzu przy ul. Leśmiana 1 w dn 16.04.2016 r. (sobota).

godz. 9.00-10.00 ? rocz. 2009 i młodsi oraz eliminacje rocz.2008-2006 ( w przypadku więcej niż 18 zgłoszonych zawodników)

godz.10.00-10.15 ? uroczyste otwarcie imprezy,

godz. 10.15-10.30– finały rocz. 2008-2006

godz. 10.30-10.45 – sztafety rodzinne

godz. 10.45-11.00 – bieg memoriałowy

godz.11.00-14.00 ? klasy IV-VI szkół podstawowych, gimnazja, konkurencja ratownicza,szkoły średnie,sztafeta rodzinna., dorośli, open,

3.Celem zawodów jest popularyzacja pływania na terenie powiatów zgierskiego i łęczyckiego (prawo startu posiadają mieszkańcy powiatów zgierskiego i łęczyckiego, uczniowie i studenci szkół z terenu powiatów zgierskiego i łęczyckiego nie będący mieszkańcami tych powiatów oraz pracownicy basenów i kąpielisk z terenu powiatów zgierskiego i łęczyckiego nie będący mieszkańcami tych powiatów, ).

Z uwagi na amatorski charakter zawodów w konkurencjach amatorskich na 50 m nie mają prawa startu zawodnicy posiadający aktualną licencję PZP ( nie dotyczy ?masterów?oraz uczestnistów biegu meriałowego)

4. Prawo startu posiadają także goście zaproszeni przez organizatorów.

5.konkurencje dla kobiet i mężczyzn:

25 m ? amatorzy

rocznik 2009 i młodsi ? styl dowolny (dowolny sposób płynięcia, dopuszcza się wykorzystanie elementów wypornościowych)

rocznik 2008-2006 ? styl dowolny

50 m ? amatorzy

rocznik 2005-2003 ? styl dowolny, klasyczny, grzbietowy, styl motylkowy

rocznik 2002-2000 (gimnazja) – styl dowolny, klasyczny, grzbietowy , styl motylkowy

rocznik 99-92 (kategoria?O?, w tym szkoły średnie) – styl dowolny, klasyczny, grzbietowy, styl motylkowy

rocznik 90-87 ?(kategoria A) styl dowolny, klasyczny, grzbietowy, styl motylkowy

rocznik 86-82 ?(kategoria B) styl dowolny, klasyczny, grzbietowy , styl motylkowy

dalej kategorie C,D,E itd. (co 5 lat) zgodnie z systemem pływania ?masters?

 

OPEN? ? zawodnicy PZP i amatorzy

100 m bieg memoriałowy kobiet ? styl zmienny

100 m bieg memoriałowy mężczyzn ? styl zmienny

konkurencja ratownicza ?100 m ratowanie manekina w płetwach (50 m w płetwach do zatopionego manekina (manekin na dnie), wyciągnięcie manekina i holowanie dowolnym sposobem 50 m do miejsca startu)

5. Sztafeta rodzinna rozgrywana będzie na dystansie 4 x 25 stylem dowolnym dopuszcza się, aby jeden z członków sztafety płynął dwa razy, ale nie z rzędu (2 rodziców plus 2 dzieci, 1 rodzic plus 2 dzieci, 2 rodziców plus 1 dziecko).

6 We konkurencjach rocznika 2008-2006 powyżej 18 uczestników będą rozgrywane eliminacje, które wyłonią szeiściu czołowych zawodników, którzy rywalizować będą w finale.

7.Zawodnicy mogą startować w dwóch konkurencjach amatorskich i sztafecie rodzinnej oraz dodatkowo w konkurencjach memoriałowych i konkurencji ratowniczej.

8.W poszczególnych konkurencjach będą przyznawane dyplomy i medale. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnika oraz pamiątkową koszulkę z logo zawodów.

9.Wpisowe do wzięcia udziału w zawodach wynosi 10 zł dla osób uczących się i 15 zł dla pozostałych.

Wpłat należy dokonywać na konto Zgierskiego TKKF Bank Spółdzielczy Filia Zgierz

73 8783 0004 0016 1844 2001 0001, podając w tytule przelewu imię i nazwisko zawodnika

10.Zgłoszenia w nieprzekraczjącym terminie 1 -13 kwiecień 2016, należy składać

w formie elektronicznej wypełniając formularz na stronie internetowej www.zawor.com.pl

Nie zostaną dopuszczeni do startu zawodnicy, którzy nie uiścili wpisowego oraz zgłoszeni po terminie.

11.Wstęp na pływalnię dla zawodników tylko za okazaniem dokumentu tożsamości (dowód osobisty, leg. szkolna, leg. ratownicza).

12. Konkurencje w kategoriach wiekowych począwszy od klas starszych szkół podstawowych zgodnie z przepisami FINA i ILS .Wejście do przebieralni oraz na halę basenową wg. ustalonego rozkładu godzinowego. Uczestniczy zawodów aktualnie nie startujący (przygotowujący się) oczekują na trybunie.

13.Organizatorzy zapewniają obsługę techniczną, ubezpieczenie zawodników na czas zawodów, zabezpieczenie opieki medycznej.

14.Za rzeczy zagubione podczas trwania imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

15.Decyzje w sprawach nie objętych regulaminem podejmuje komitet organizacyjny.

KLIKNI NA PONIŻSZY LINK W CELU POBRANIA REAGULAMINU XXIII MEMORIAŁU  „ZAWORA ” W WERSJI DO DRUKU.

Regulamin XXIII Memoriału ” Zawora