SZKOLENIA MOTOROWODNE


Zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły 14 rok życia  na 3 dniowy kurs zakończony państwowym egzaminem na stopień „STERNIKA MOTOROWODNEGO”

W terminie 20-22.05.2022

Brak wolnych miejsc !!!

Uwaga!!! Minimalna ilczba uczestników to 6 osób.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 

PROSIMY O KONTAKT

  Cena 600 zł  

Cena zawiera:

 • wykłady obejmujące zakres wiedzy teoretycznej obowiązujący na teście podczas egzaminu państwowego
 • materiały dydaktyczne
 • nauka manewrowania jednostką ( manewry złożone, które nie wymagają pływania w ślizgu odbywać się będą na terenie ośrodka wypoczynkowego MOSiR „MALINKA” duży staw )
 • nauka manewrowania jednostką przy dużych prędkościach ( pływanie w ślizgu ) na akwenie Zalewu Sulejowskiego – obszar Smardzewice

Cena nie zawiera:

 • opłaty egzaminacyjnej (osoba dorosła 250 zł, osby uczące się do 26 roku życia 125 zł), którą należy dokonać przed przystąpieniem do egzaminu na wskazany przez nas numer rachunku bankowego
 • kosztu dojazdu na zajęcia

Po pozytywnie  zdanym egzaminie na stopień „STERNIKA MOTOROWODNEGO” zdobywamy uprawnienia do:

1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych BEZ OGRANICZEŃ MOCY !!!
2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

*Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowodnych o mocy silnika do 60 kW.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o KONTAKT

Więcej informacji :

Nasi kursanci będą zdobywali swoje umiejętności w trakcie 3 dni

Pierwszy dzień ( piątek ) poświęcony będzie części teoretycznej, na której to poznają Państwo cały zakres wiedzy wymaganej do prowadzenia łodzi motorowej, jak i podczas  egzaminu Państwowego.

Drugi dzień ( sobota  ) poświęcony będzie części praktycznej, która to odbędzie się za sterami PONTONU typu „RIB” o łącznej długości kadłuba 4.95 m (napędzany  śilnikem zaburtowym „YAMAHA” o mocy 50 KM), na akwenie dużego stawu MOSiR „Malinka” w Zgierzu.

Poznają Państwo wszystkie manewry złożone nie wymagające dużej prędkości tj.;

 • podejście /odejście od pomostu
 • manewr „człowiek za burtą”
 • podejście / odejście do boi
 • manewrowanie na wstecznym biegu

Trzeciego dnia ( niedziela )  w godzinach porannych ciąg dalszy zajęć praktycznych, które odbędą się na akwenie Zalewu Sulejowskiego, gdzie poznają Państwo manewry wymagające dużych prędkości:

 • pływanie w ślizgu

Przed przystąpieniem do egzaminu na stopień ” Sternika motorowodnego” należy przygotować

– dowód tożsamości np.: dowód osobisty, paszport, legitymację szkolną,

– dowód wpłaty za egzamin,

– ważną legitymację szkolną / studencką, jeżeli osoba jest uprawniona do zniżki i dokonała 50 % opłaty za egzamin,

– zgodę rodziców na uprawianie turystyki wodnej, wypełnioną przez oboje rodziców. (druk do pobrania TUTAJ)

W godzinach popołudniowych  trzeciego dnia przejdziemy do egzaminu, który to składać się będzie z części teoretycznej ( test ) oraz praktycznej  ( manewrowanie łodzią ).

Co następuje po zdanym egzaminie  🙂 ?????

Aby uzyskać patent  po zdanym egzaminie należy wygenerować wniosek (wygeneruj wniosek) a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura Związku z następującymi załącznikami :

 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana)
 • zaświadczenie o zdanym egzaminie
 • zgoda rodziców/opiekunów prawych w przypadku osoby małoletniej przy egzaminie na patent sternika motorowodnego link
 • dowód wpłaty za patent

Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wysokości 25 zł po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej / studenckiej.
(opłaty można dokonać po przez dot pay lub na indywidualny numer konta który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku).

Instrukcję dokonywania płatności za wydanie uprawnień motorowodnych (patenty i licencje) znajdziesz TUTAJ

Wszystkim kursantom życzymy powodzenia 🙂